Previous slide
Next slide

Cenovnik brojeva / oznaka

Cena broja / oznake za kuću, zgradu ili firmu zavisi od dimenzija broja / oznake. Brojevi / oznake su izrađene od klirita, sa jednim ili dva sloja. Slojevi mogu biti od crnog, srebnog ogledala, zlatnog ogledala, teget, sivog, srebrnog metalik, braon, belog klirita  debljine 3mm. Uz svaki broj / oznaku dobijate i distancere u crnoj ili srebrnoj boji.

Brza izrada

Kućni brojevi/pločice za vrata sa prezimenom se izrađuju svakodnevno. Pre potvrde porudžbine dobijate pripremu kako će izgledati broj. Šalju se odmah sutradan.

Brza isporuka

Kućni brojevi/pločice za vrata sa prezimenom se šalju svakog radnog dana i subotom brzom poštom. U roku od 2-3 dana su na Vašoj adresi.

Lako postavljanje

Uz kućni broj dobijate distancere, to su odbojnici od površine gde se postavlja broj, kroz donji deo distancera prolazi šraf glave 6mm. Pločice se lako postavljaju pomoću duplolepljive trake.

Ksenija C
Ksenija C
30. Октобар, 2023.
Odlična komunikacija, čovek raspoložen za dogovor, izrada precizna i tačno po dogovoru sve, paket brižno upakovan stigao za dan, preporuka od srca
Danijela Curakovic
Danijela Curakovic
29. Октобар, 2023.
Sve preporuke
Olivera Zina
Olivera Zina
29. Октобар, 2023.
Super ste sve najbolje u daljem radu.????
Predrag Gogic
Predrag Gogic
29. Октобар, 2023.
Sve u skladu sa dogovorom. Odličan kvalitet, brza usluga, sve preporuke!
goran Bajić
goran Bajić
29. Октобар, 2023.
Sve pohvale,prezadovoljni,za svaku preporuku
Tomislav “Fuktard” Tepavac
Tomislav “Fuktard” Tepavac
29. Октобар, 2023.
Veoma lepo urađeno, vrlo sam zadovoljan!

Potrebna vam je inspiracija?

Pogledajte rešenja koje smo izradili za sve naše kupce iz regiona i Srbije. Za više ideja pogledajte našu galeriju i pratite nas na Instagramu.

Cenovnik brojeva / oznaka za kuću, zgradu, firmu

Cena broja / oznake za kuću, zgradu ili firmu zavisi od dimenzija broja / oznake.

Neke standardne dimenzije i njihove cene:

 • 25cm x 15cm; 20cm x 20cm - Cena kućnog broja / oznake je 1900 RSD
 • 30cm x 15cm - Cena kućnog broja / oznake je 2200 RSD
 • 30cm x 20cm - Cena kućnog broja / oznake je 2500 RSD
 • 40cm x 20cm - Cena kućnog broja / oznake je 3000 RSD
 • 40cm x 30cm - Cena kućnog broja / oznake je 4000 RSD
 • 50cm x 30cm - Cena kućnog broja / oznake je 5000 RSD
 • 60cm x 40cm - Cena kućnog broja / oznake je 7200 RSD

Materijal za izradu brojeva / oznaka za kuću, zgradu, firmu Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme su izrađeni od klirita. Svaki broj / oznaka može imati jedan ili dva sloja klirita debljine 3mm. Klirit je postojani materijal koji se koristi u izradi spoljnih reklama i otporan je na vremenske prilike.

Kućni brojevi prodaja, kućni brojevi gde kupiti

Kućne brojeve / kućni broj možete kupiti preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

Boje za brojeve / oznake za kuću, zgradu, firmu

Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme mogu biti izrađeni od crnog klirita, braon klirita, teget klirita, sivog klirita, antracit klirita, belog klirita, srebrnog klirita sa efektom ogledala, zlatnog klirita sa efektom ogledala. Može se kombinovati bilo koja varijanta slaganja - crna i srebrna, crna i zlatna, srebrna i crna, zlatna i crna...

Dodaci za brojeve / oznake za kuću, zgradu, firmu Uz svaki broj / oznaku za kuću, zgradu, firme se dobijaju distanceri. Distanceri mogu biti crni ili srebrni. Distanceri odbijaju broj / oznaku za 13mm od površine na koju želite da okačite broj / oznaku.

Način isporuke za brojeve / oznake za kuću, zgradu, firmu Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme se isporučuju zapakovani u pucketavoj foliji i streč foliji i oblepljeni kartonom. Brojeve / oznake šaljemo do Vaše adrese uz pomoć kurirskih službi.

Kućni brojevi prodaja, kućni brojevi gde kupiti

Kućne brojeve / kućni broj možete kupiti preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

 
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:

 1. zahtev za izdavanje uverenja o promeni naziva ulice/ uverenje o kućnom broju sa unetim podacima o:
  1. Nazivu katastarske opštine na kojoj se nalazi nepokretnost
  2. Naziv stari/novi ulice, adresa i kućni broj za koji je potrebno izdati uverenje

Republičke administrativne takse za zahtev i za izdavanje uverenja o promenama naziva ulice i uverenja o kućnom broju

 1. Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 320 dinara.
 2. Taksa za uverenja iznosi, i to:
  • Za uverenje o promenama naziva ulice, po ulici 660 dinara;
  • Za uverenje o kućnom broju, po objektu 660 dinara.

U 20 službi za katastar nepokretnosti plaćanje taksi je moguće obaviti platnim karticama. Lista svih službi nalazi se OVDE.

Sa popunjenim obrascem i potrebnom dokumentacijom možete zakazati termin za predaju zahteva OVDE.
 
Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme se naručuju preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

Nelegalizovani objekti nemaju rešenje o kućnom broju i to čini problem strankama, jer ne mogu da se prijave u SUP- prijava stanovanja. Ovo pravi dodatne probleme i za sva ostala dokumenta.
Nelegalizovani objekti dobijaju privremena rešenja o kućnim brojevima.
Potrebno je ispuniti i predati obrazac Zahtev za kućni broj u službu za katastar gde je vaš objekat sagrađen.
Neophodni dokumenti:
1.Zahtev za kućni broj
2.Geodetski snimak (izrađuje geometar)
3.Potvrda iz katastra da je vaš objekat ucrtan ili predat na ucrtavanje (dobijate od geometra)
4.Vlasnički list ili overen kupoprodajni ugovor o parceli
5.Kopija lične karte

Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme se naručuju preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

Rešenje o kućnom broju donosi se u katastru. Po novom zakonu, neophodan uslov za dobijanje kućnog broja je upotrebna dozvola.

Po pravosnažnosti upotrebne dozvole, nadležni organ dostavlja tu upotrebnu dozvolu i elaborat geodetskih radova katastru. U roku od sedam dana katastar donosi rešenje o kućnom broju i donosi rešenje kojim upisuje dati objekat u katastar.

Katastar razmatra postojeće stanje brojeva u okolini vašeg objekta i na osnovu toga donosi rešenje o kućnom broju. Kućni broj može biti ceo broj ili broj sa dodatkom slova iz abecede.

Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme se naručuju preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

Kućni broj utvrđuje se za stambene i poslovne zgrade, uključujući i zgrade za privremeno stanovanje (vikendica, letnjikovac, vinogradarska kuća i dr.), kao i za katastarske parcele, upisane u katastar nepokretnosti.

Kućni broj se ne utvrđuje za pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta i izgrađeni su na istoj katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen glavni objekat.

Za zgrade koje služe u poljoprivredne svrhe (ambari, silosi, štale i sl.) ne utvrđuje se kućni broj, osim ako u njima postoji poseban deo namenjen za stanovanje.

Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme se naručuju preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

Nelegalizovani objekti nemaju rešenje o kućnom broju i to čini problem investitorima jer ne mogu da se prijave u SUP – Prijava stanovanja. Ovo pravi dodatne probleme i za sva ostala dokumenta.

Zahtev za kućni broj se predaje u službi za katastar opštine gde je vaš objekat sagrađen.

Nelegalizovani objekti dobijaju privremena rešenja o kućnim brojevima.

Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme se naručuju preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

Adresni registar je osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu. Adresni registar obuhvata utvrđivanje kućnih brojeva za stambene i poslovne zgrade, kao i za katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Adresni registar vodi i održava Republički geodetski zavod, odnosno nadležna Služba za katastar nepokretnosti.

Održavanje Adresnog registra vrši se po zahtevu stranke i po službenoj dužnosti.  

Kućni broj utvrđuje se za stambene i poslovne objekte upisane u katastar nepokretnosti, za zgrade za privremeno stanovanje (vikendica, letnjikovac, vinogradarska kuća i dr.), za objekte u izgradnji, koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, čiji je postupak izgradnje započet u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (dalje: Zakon), za neizgrađene katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju, posebnom delu stambenog ili poslovnog objekta, može se utvrditi kućni broj ako je u bazi katastra nepokretnosti upisan kao poseban deo i ima neposredan ulaz sa ulice. Izuzetno, kućni broj utvrđuje se i za ulaz u poseban deo objekta na višoj etaži, kada se u taj posebni deo ne ulazi iz prizemlja zgrade već spoljnim stepeništem do te etaže.

Kućni broj utvrđuje se i za stambene i poslovne objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti sa napomenom da objekat nije upisan u katastar nepokretnosti.

Kućni broj se ne utvrđuje za pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta i izgrađeni su na istoj katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen glavni objekat.

Kućni broj se ne utvrđuje za: ambare, silose, štale, ribnjake, žičare, mostove, vijadukte, tunele, heliodrome, parkinge, stadione, bazene, relejne stanice i TV tornjeve, osim ako u njima postoji poseban deo namenjen za stanovanje ili obavljanje delatnosti.

Vlasnik, odnosno investitor objekta dužan je da u roku od 30 dana od dana izgradnje objekta, istovremeno sa zahtevom za upis objekta u katastar nepokretnosti, podnese i zahtev za utvrđivanje kućnog broja u skladu sa Zakonom.

U skladu sa napred navedenim objektima za koje se utvrđuje kućni broj, Zakonom o republičkim administrativnim taksama, tarifnim brojem 215v propisana je visina taksa za utvrđivanje kućnog broja i ona iznosi 2730.00 dinara po kućnom broju. Služba utvrđuje kućni broj rešenjem. Na osnovu rešenja stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele vrši obeležavanje tako da na objektu, odnosno katastarskoj parceli, o svom trošku, fizički postavlja tablicu sa kućnim brojem.

Troškovi označavanja i obeležavanje zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima u nadležnosti su stambene zajednice, vlasnika ili korisnika zgrade, odnosno vlasnika, korisnika ili zakupca katastarske parcele.

Kada Republički geodetski zavod provodi promenu naziva ulice ili trga po službenoj dužnosti, na osnovu odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, Služba će prenumerisati kućne brojeve ako je odlukom nadležnog organa promenjen naziv dela ulice ili ako kućni broj nije utvrđen u skladu sa uredbom, odnosno ako je ranije utvrđen kućni broj "bb". U ovom slučaju vlasnici objekata ne snose trošak utvrđivanja kućnog broja već Jedinica lokalne samouprave obavezna je da izvrši označavanje ulice i obeležavanje objekata u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Trenutno je u Republičkom geodetskom zavodu u toku projekat ažuriranja Adresnog registra na teritoriji cele Republike Srbije u kome se uspostavlja ulični sistem u svim naseljenim mestima u kojima nisu postojali nazivi ulica a potom i utvrđivanje kućnih brojeva u svim novoimenovanim ulicama.

Brojevi / oznake za kuću, zgradu, firme se naručuju preko forme ili pozivom na broj +381 65 84 16 212

Poručite broj / oznaku za kuću, zgradu, firmu odmah